Referat fra årsmøte 22.02.2011

22.02.2011 holdt Randaberg Historielag sitt årsmøte i Grødem kirke. Møtet startet kl.19.00 med 35 fremmøtte og ble åpnet av nestleder Dag Raustein som ledet møtet i Halldis Jaatuns fravær.Deretter ble årsmeldingen for 2010 lest av Per Arne Nyvoll før kasserer Gunvor Randeberg gikk gjennom årsregnskapet. Randeberg påpekte at dette har hatt sine utfordringer bla. pga. to boklanseringer, men samtidig viser regnskapet svært positive tall. Pr. 07.02.2011 viste den samlede beholdningen av bank og kasse en sum av kr. 222 855 kr. Den gode fortjenesten skyldens bla. godt salg av årbøkene. Svein Magne Olsen kunne legge til at pr. dags dato er 900 bøker av krigsboken solgt, med kun 96 bøker igjen på lager, noe som ble sagt å være ”over all forventning”. Etter oppsummeringen av regnskapet var det klart for valg av styremedlemmer. Valgkomiteleder Berit Brunvand annonserte at Karl Nybø ikke tar gjenvalg. Inn kommer Jostein Nybø.I valgkomiteen er Anne Marie Selvig ny.

Valget ble fulgt opp av planer for 2011. Tre medlemsturer er underplanlegging. Den ene skal gå til Einersvaren/Bø-inngår i serien «Frisk i friluft», den andre til Håland og Leikvoll, den tredje til Fogn. Dag Raustein har ansvar for sistnevnte tur som er planlagt til 21.august.Mer info om turene kommer senere.

En annen ting som er på dagsorden for tiden er muligheten for å disponere en lagerbygning på Viste til kontor, arkiv og lager. Bygningen inneholder i dag utstyr og gjenstander fra bygdemuseet og motorgruppen ved sjøbruksmuseet. Før bygget eventuelt kan tas i bruk må det ryddes, så her er anledning for dugnad. (Det bør legges til at bygningen sannsynligvis kommer til å rives i henhold til utbygningsplanene for Randaberg sentrum. Dette kom frem under foredraget til Leif T. Soland. Hva som da skjer i et lengre perspektiv er usikkert.)

Siden i fjor har Historielaget hatt et prosjekt om Karthon Håland gående. I den forbindelse har en hatt møter med familien og samlet inn biografisk materiale. Styremedlem Thor Geir Harestad har ledet an i dette prosjektet som nå skal resultere i en utstilling med plakat på biblioteket samt utdeling av et hefte om Karthon Håland.

8.mai arrangeres det et familieritt i etterkant av landsbyrittet. I den anledning bidrar kommunen, Historielaget og Jærmuseet. Historielaget skal ha en post ute på Bø der en skal vise hvordan man brukte en steinbukk før i tiden.

Andre saker:

– Fastsetting av kontingent for neste år. Forslaget som ble fremsatt er 150 kr for enkeltmedlemmer, 200 for ektepar.Enstemmig vedtatt.

-26. mars er det årsmøte for Rogaland Historie og Ættesogelag på Sand. Randaberg Historielag deltar.

-Godtgjørelse for regnskapsansvarlige. Tas opp i styret.

Etter en pause med servering av kringle holdt kommuneutvikler Leif T. Soland foredrag om sentrumsutviklingen i fortid, nåtid og fremtid. Soland innledet med å si at sentrum gjennom tidene har vært lokalisert ulike plasser i bygden, men i 1845 ble kirken bygget i det geografiske midtpunktet. Alle veier førte inn til sentrum.

Sentrum på begynnelsen av 1900-tallet

Selv har Soland vært involvert i sentrumsutviklingen i ca. 30 år. En arkitektkonkurranse, hvor Norske Arkitekters Landsforening ble engasjert, ble lansert i 1982. 12 utkast ble levert, og valget falt tilslutt på prosjektet ”Jærbakst”. Poenget var å få en gradvis utvikling der en hadde en konsentrasjon av sentrumsaktiviteter  og boliger. Kommune tok selv en aktiv rolle i utviklingen og drev med kjøp og salg av arealer, tilrettelegging av fellesfunksjoner som parkering, torg, gangvei m.m. Markedskrefter kunne styrt mer, men det ble ikke fulgt helt ut.

Handelslaget under bygging vinteren 1972-1973. Arealet ble da økt fra 360 kvm. til 1000 kvm. På 1980-tallet ble det nye ombygninger, og om få år starter en ny totalrenovering og ombygging.Faksimilebilde fra RA.

Randaberg sentrum rett foran kirken tidlig på 1980-tallet.Bilde utlånt av Leif. T Soland.

I dag har en nye utfordringer. Kommunedelplan 2007-2020 er en langsiktig plan hvor en har behov for nye arealer. Begrepet ”den grønne landsbyen” –villlagebegrepet-ble lansert allerede i 1982 av en engelsk arkitekt som deltok i sentrumsprosjektet, men har vært enda mer aktuelt de siste 4-5- årene. Livet mellom husene og de gode møteplasser er blitt vektlagt. Kultur i sentrum er en statutt som har vært gjeldene siden 1982. Tilrettelagte forhold for de myke trafikanter og kollektivtrafikk står i fokus. Dessuten har en gode energiøkonomiske løsninger med i bildet. Sentrum har 50 bedrifter og 500 ansatte. I Randaberg eksisterer det i dag 150 gårdsbruk i full drift. 70% av detaljhandelen foregår i sentrum og 40 % av innbyggerne kjøpekraft legges igjen her.

Flere større planer har blitt lansert. Ny vannvei for overflatevann fra sentrum via  Grødem til Byfjorden er blant disse. En har også tenkt på en turvei langs dette løpet. Ny bebyggelse mot nord inngår også i et lengre perspektiv. En har sett for seg ca. 300 nye boliger i og nær sentrum, noe som utgjør 15 000-20 000 kvm. salgsareal. Veikontoret arbeider med miljøgateplaner. Blomster- og uteprogram er allerede fulgt opp. Det ble vedtatt en sentrumsplan i 2009, men under budsjettforhandlingene samme året ble langsiktig utvikling for offentlige arealer lansert. 11 delområder-ca.355 daa. er inkludert i disse planene.  I dette inngår utvidelse og bygging av barnehager bla. på Vistestølen og på Foren. Det er også meningen å utvide arealet ved Ryfylke DPS med mulighet for 3.etasje og delvis 4.etasje på bakre del av bygningsmassen. Bersageltun kommer nok til å bli revet- tomten kan bli boligområde. Harestad skole og Randaberg stadion er også i søkelyset for en større omorganisering og utbygging.

Etter Solands foredrag ble det åpnet for spørsmål. Ei i salen mente at Grødem (spesielt området rundt Grødem skole) blir forsømt mens en stadig har fokuset på sentrum. En annen spurte om hvordan en eventuell kommunesammenslåing ville påvirke sentrumsutviklingen. Soland svarte ut fra sine forutsetninger, men hadde ikke muligheten til å gi noe utfyllende svar på de to temaene.

Kl.21.00 ble møte avrundet. Karl Nybø fikk en bukett roser og ble takket for sin innsats.

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s