Referat fra medlemsmøtet 27.september – Historien om Viste Strandhotell

Referat fra medlemsmøtet

Utdeling av blomster som takk for foredrag og innspill om Viste Strandhotell. Fra venstre: Arthur Sandvoll, Olaf Gresvik, Birger Lindanger og historielagets leder Halldis Jaatun.

27.september hadde Randaberg Historielag medlemsmøte. Godt og vel 70 personer var møtt opp for å høre historien om Viste Strandhotell. Møtet ble innledet av Halldis Jaatun som leste ”Høstvise” av Tove Jansson.Deretter gav hun ordet til Birger Lindanger. Han fortalte bla. om den første turismen i Randaberg på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet og fulgte opp med å fortelle en del om hotellets bakgrunn og historie. Det var noen lokale forsøk på å få i gang turisme og besøk til bygden, og på slutten av 1890-tallet gjorde Stavanger Aftenblad folk utenfor Randaberg oppmerksomme på Sandestranden. Det store ”gjennombruddet” kom likevel først da sjøbadet åpnet i 1934.

Etter Lindanger viste undertegnede bilder fra hotellets historie. Tekstene som fulgte med bildene ble utdypet underveis. To av de inviterte gjestene, Olaf Gresvik og Arthur Sandvoll (nåværende eier Helge Bie kunne dessverre ikke komme) kom frem til mikrofonen flere ganger. Sandvoll, som var hovmester på 60-tallet, fortalte bla. om gjester som kom igjen flere ganger og ble stamgjester. Dette var ofte handelsreisende, men også vanlige turister. Hvis de var der i lengre perioder bodde de ofte i bungalowene ved siden av hotellet. Noen av dem ble gode venner av betjeningen, og var med på fisketurer og fjellturer i Rogaland.Gresvik, som var portier på 60-tallet og senere ble daglig leder, hadde mange historier på lager. Ved en anledning var det f.eks behov for 1100 smørbrød ute på en oljeplattform. Bestillingen kom klokken elleve om kvelden, og arbeiderne skulle få dem neste morgen. Personal ble kalt inn på kort varsel og laget smørbrød hele natten. Klokken åtte ble smørbrødene sendt av gårde. Da det ble streik på en plattform ble det bestilt lapskaus til 1000 personer. Kjøkkenet på Rogaland Sykehus måtte tas i bruk for denne store oppgaven. Imidlertid var streiken over da maten kom frem, og lapskaus til
110 000 kr ble visstnok dumpet i sjøen. Bak den iherdige innsatsen som til enhver tid foregikk på hotellet stod det flere lokale krefter. Dorthe Viste, Margot Bolstad og Aslaug Olsen var blant dem som ble trukket spesielt frem av Gresvik.

Etter foredragene og innspillene gikk praten løst mellom bordene og undertegnede fikk flere opplysninger om hotellets historie før møtet ble avsluttet. F.eks snakket Reidar Goa om da han og faren samarbeidet for å levere fisk til hotellet. I 1956 fikk han 216 kr for en stor piggvar, noe som var mye penger den gang.
Bente Ventzel, som har jobbet på hotellet i mange år, fortalte at en måtte bryte opp gulvet  etter at en vannledning sprang lekk. Under var det rett ned til gresstuster og sandstrand, og der lå det også vinflasker og tyske sigarettpakker, kastet av soldater som var stasjonert
der under 2.Verdenskrig. For øvrig sier en annen historie at en tidligere tysk soldat kom igjen mange år senere og fant pistolen sin igjen på et lurt gjemmested.

Historien om Viste Strandhotell

Følgende tekst er basert på foredraget undertegnede holdt 27.september, men med en del utfyllende informasjon innimellom. Store deler av teksten baserer seg bla.på avisutklipp og kommunalt arkiv. Hvor hotellets eget eldre arkiv befinner seg pr. dags dato er usikkert, og det har til nå heller ikke blitt undersøkt i særlig stor grad. Hvis noen som leser dette sitter på opplysninger om hvor en kan finne slikt arkivmateriale er det bare å ta kontakt. (F.eks kan en legge igjen en kommentar på denne hjemmesiden).

Viste Sjøbad A/S

I 1934 gikk tre av byens rike menn sammen om å få i gang turisme, badeliv og resturant ved Vistestranden. I spissen for det hele stod Joachim Berner (1891-1976). Berner hadde handelsutdannelse og var disponent for Stavanger Elektro Staalverk 1919-1924 og for Norsk Hammerverk A/S fra 1924. I tillegg var han styreformann for Stavanger Husflidforening, Stavanger Kunstforening, Stavanger Teaterbygning, og Det Stavangerske Klubselskab. Under sak 28, 14 mai 1934, ble Berners søknad om bevilgning til å drive resturant og få innskrenket øl og vinrett behandlet i Randaberg Herredstyre. Enstemmig ble det besluttet å innvilge alminnelig kaffe og bevertningsrett, men øl og vinrett ble nedstemt med 8 mot 4 stemmer. I en fart fikk en oppført sjøbadet i perioden mai-juli.
Lønnen var 85 øre i timen for arbeiderne, 1 kr hvis de stilte med hest.Randaberg Herradstyre samt flere av Stavangers prominente menn stilte til åpningen i juli. Etter aviskommentarene å dømme ble det en vellykket åpningsfest. Journalisten fra ”Stavangeren” skrev avslutningsvis: ” Efter maten smakte cigarene og cigarettene utmerket og man fortsatte det hyggelige samvær i et par timer” – og journalisten slang så på en sarkastisk kommentar – ”mens regnet høljet ned”.

Bad historisk reklamerte en med ved åpningen i 1934. Slagordet henspilte nok på Vistehola som er rett i nærheten.

I likhet med etablerte badeplasser som Vaulen og Solastranden ble sjøbadet en populær
utfartsplass. For 65 øre for voksne og 35 øre for barn kunne en ta buss eller drosje fra Strandkaien og ut til Randaberg. Bygningen, tegnet av en arkitekt Smith, hadde et forsenket dansegulv og plass til 180 mennesker, og på den store balustrade og nedenfor til et par hundre. I resturanten kunne en få servert to retter og dessert for kr.2,50. Ved noen anledninger spilte det også et fem manns orkester. Foruten dette kunne en få tilgang til et 3 meter høyt stupebrett og en rutsjebane om en betalte 25 øre. Hovedsesongen var fra 1.mai til 15.september, men hotellet var åpent for lukkede selskaper hele året.

Viste hotell under krigen

For å øke lønnsomheten ble sjøbadet omgjort til hotell i 1936. En bygget ut for å få
flere overnattingsgjester. I august 1938 ble en ny attraksjon, en 25 meter lang bowlingbane, innviet,og høsten 1939 og våren 1940 pågikk et stort utvidelsesarbeid. 8.april ble siste trappetrinn lagt ved hovedinngangen. Nye møbler var satt på plass og en hadde fått anbrakt et nytt og komplett servise beregnet for 500 personer. Så rekvirerte de tyske soldatene hele bygningen og området rundt. Under okkupsjonen ble det gjort betydelige om- og påbygninger.En utvidet bla. kjøkkenet, fikk en ny stor kjeller og et mønetak. Samtidig ble hotellet også påført store skader. I 1942 ble solterassen, også kalt
”Båtdekket”, og hotellets mest populære oppholdssted, lagt tak over. I tillegg boret en hull i det slik at en fikk fester for de store radiomastene som ble reist ved hotellet. Dette var bare en av mange ting Berner tok opp med oppgjørsnemnden da han etter frigjøringen ønsket erstatning for ulike skader. Etter 1945 måtte en nemlig i gang med en ny oppussing. F.eks kom det tennisbane og nytt vannanlegg. Noe av det som stod igjen etter tyskerne kunne også brukes.En tysk brakke på 28×10 meter ble innredet for personalet.

Viste hotell på 1950 og 60-tallet

Ved starten av 60-tallet bygget en bungalower og fikk bedre fasiliteter. Midt i bildet ser en også den røde tyskerbrakken.

Viste Strandhotell gikk nå store forandringer i møte. Viste Hotell A/S og Victoria fusjonerte i 1952. På første halvdel av 1950-tallet krevde trange økonomiske tider med store oppussinger og omveltninger i styret og personalet sitt. Pådriver for hotellet i mange år og styrets formann Joachim Berner trakk seg ut. Flere innflytelsesrike og pengesterke aksjonærer kom nå inn, bla. hermetikkongen og eiendomsmagnaten Christian W. Bjelland og skipsreder Alf Gowart Olsen. Som Berner ble også de formenn i Det Stavangerske Klubselskap, byen møteplass for embets- og handelsmenn. I det hele tatt var flere av klubbens medlemmer involvert i hotelldriften frem til begynnelsen av 70-tallet. Ved starten av 60-tallet fikk hotellet en oppsving. En bygget bla. bungalower og fikk bedre
fasiliteter. Flere hoteller var da blitt bygget ut i regionen og bedre kommunikasjon innen skipsfarten, togtrafikken og flytrafikken førte til større turisttilstrømning. Blant gjestene var det mange engelskmenn, men også tyskere, hollendere, svensker og franskmenn besøkte hotellet. Ved slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet kom det også tilbud
for ungdom. I 1971 fikk ABC klubb, også kalt Viste Beach Club ,raskt 800-1000 besøkende fordelt over 3 dager i uken i sommerhalvåret. Klubben var beregnet for de over 21 år, og blant maritime innretninger, som fiskegarn i taket,  kunne en danse til den nyeste
popmusikken. Diskotek var et forholdsvis nytt fenomen. Stavanger fikk sitt første diskotek ”Snoopy” i 1969, og begge klubbene ble drevet av et styre på 10 personer der de fleste var lærere.

En ny tid

Ved utgangen av 1972 ble Viste solgt ut av Victoria- kjeden. Hotelleier Ole Schrøder overtok Viste hotell 2.januar 1973. Han ønsket å bygge et helse-og rekreasjonssenter, men
fikk avslag. Like fullt forsatte hotellvirksomheten. Stavanger Catering A/S kom nå til å stå for driften i mange år. En pusset opp, satset på flere lukkede selskap og overnatting for folk i oljenæringen. I 1973 forsvant også restriksjonene for skjenkebevilning. I lang tid hadde en bare kunnet servere til dem som kom utenfra kommunen, og ved større fester måtte en be om dispensasjon fra kommunestyret. I et intervju med VG i 1963 sa Harald Grieg-Martens, direktør for Viste fra 1939 til 1947, at han selv sprang mellom bordene for å fjerne flasker som enkelte gjester tok med seg på lørdagskvelder.De fikk dem igjen i garderoben når de forlot stedet. Da et idrettslag skulle ha fest høsten 1969 søkte hotellet om dispensasjon for skjenkevedtektene. En påpekte at ”om der ikke blir noen mulighet for salg av vin og øl, vil antagelig svært mange av festdeltakerne ha med ”medbrakte drikkevarer”. Disse vil bli konsumert utenfor hotellet gjemt i bilene eller i småskogen utenfor”.

En hadde nå gått inn i en ny tid. De neste tre tiårene som fulgte var det en del eierskifter, og hotellet gjennomgikk ofte forandringer. I 1980 fikk alle rom tv og telefon,resturanten ble utvidet og det kom ny peisestue. De 20 bungalowene rundt hotellet ble pusset opp. 20% av romkapasiteten var på dette tidspunktet bortleid til oljeselskaper. For øvrig forsatte en holde konfirmasjonsfester,bursdager, bryllup her. Mer omfattende arrangement, som sjakkturneringer, foregikk også i hotellets lokaler.Det har vært tradisjon å feire 17.mai og St.Hans på Viste, og de siste årene har de årlige sommerkonsertene blitt svært populære.

Viste Strandhotell i dag

Ved årtusenskiftet havnet hotellet i rampelyset da fotballagent Einar Baardsen og tv-profilen Dan Børge Akerø investerte penger i driften. Foretaket varte imidlertid bare noen år, og i 2005 overtok bedriftseier og eiendomsutvikler Helge Bie og reiselivsgründer Martin Stangeland hotellet. I 2010 kjøpte Bie ut Stangeland og han eier det i dag gjennom sine selskaper i Habi-gruppen. Hotellet har i dag 38 rom, og opp til 250 restaurantplasser. I tillegg er det konferanserom i ulike størrelser.Pr. dags dato bygger en ut nye konferanserom og renoverer hotellet.

Øystein Jonassen, oktober 2011

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s