Invitasjon til vårvandring

Reklamer
Bilde | Postet den by | Legg igjen en kommentar

Invitasjon – Møte 25.april

UTBYGGINGEN AV GRØDEM

Grødem kirke tirsdag 25. april klokka 19.00.

Innleder:   Birger Lindanger

I panelet: Hans Edvard Bø, politiker den gang

Øystein Jonassen m/bilder fra den gang  

Vi byr på kringle og kaffe/te.

VEL MØTT!

PS! Husk båtturen langs Randaberg-landet onsdag 10. mai. Avreise klokka 1730 med «Gamle Rogaland» fra Stavanger. Retur Stavanger klokka 2030. Pris kr 200. Info om påmelding kommer.    

 

| Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøtet 2017

Innkalling til Årsmøte i Randaberg Historielag

TIRSDAG 21. FEBRUAR 2017 kl. 19.00

SAKSLISTE

  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Styrets årsmelding for 2016
  • Regnskap for 2016
  • Forslag til planer for 2017
  • Fastsette kontingent for 2017
  • Innkomne saker
  • Valg (kandidatene er forespurt)
  • Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 7 dager før årsmøte.

Etter det formelle årsmøte kåserer pensjonert plattformsjef Nils Gunnar Gundersen over emnet ”Opplevelser fra havet”. 

Ellers blir det kaffe og kringle

Alle velkomne, ta gjerne med venner

STYRET

| 3 kommentarer

Referat fra julemøte 6.desember 2016

Hjalmar Sunde i samtale  med Njål Jensen

Hjalmar Sunde i samtale med Njål Jensen

I Lindboes gyldige fravær ønsket Njål Jensen velkommen til julemøte. Kveldens foredragsholder var Hjalmar Sunde, som har en svært lang og innholdsrik karriere bak seg. Selv definerer han seg som «kald kriger», dvs. at han har innehatt alle posisjoner en skulle ha hvis det ble krig. Den kalde krigen fikk Sunde bl.a. oppleve i Nord-Norge. Kommunikasjon over grensen til Sovjet var å hilse hverandre på hverandre hvis flagget gikk opp, ikke mer. For øvrig var russerne aktive langs kysten. Sundes virkelighet i mange år var store allierte øvelser, og det var en stor opplevelse å være sjef for disse øvelsene. Den militære karrieren ble avsluttet som medlem av Nato`s militærkomité. Gjennom denne stillingen ble han også vitne til Sovjetsamveldets sammenbrudd. Da fikk man et bedre inntrykk av menneskene en knapt hadde hatt kontakt med tidligere. Mot slutten av tiden i militærkomiteen fikk han også med seg hvordan det tidligere Jugoslavia gikk i oppløsning. Den bestialske krigen på 90-tallet gjorde inntrykk.

Stillingen som fylkesmann i Aust-Agder hadde han i 13 år. Her var det nye områder å sette seg inn i: landbruk, miljø, helsetilsyn, sosial-og familierelasjoner, beredskap og kommunale forhold. Et par saker med Lillesand var utfordrende, men sett i ettertid har det også gått bra. Det var fælt å pensjonere seg som 70-åring, men reder Johan Jørgen Ugland tok kontakt og fikk bistand en tid.

Pensjonisten Sunde er svært aktiv og følger med på utviklingen av militæret og veipolitikken, for å nevne noe. Dessuten er han aktiv i Stavanger Senior Høyre, Pensjonistuniversitetet i Stavanger og Seniortanken.  Han skriver avisartikler, foredragsholder og er forfatter. Han og flere andre har involvert seg i bøker om 2.verdenskrig.

Historielagsmøtet ble avsluttet med grøt, kaffe og kransekakebiter. Underveis var det åresalg med bøker, blomster og kransekaker som premie.

 

 

| Legg igjen en kommentar

Julemøte 6.desember

Randaberg historielag inviterer til: 

Julemøte tirsdag 6. desember d.å.  kl. 1900 i Grødem kirkes møtelokale

Hjalmar Sunde – fylkesmann, industrileder og pensjonist:

«Refleksjoner fra kald krig til i dag»

Velkommen til en hyggelig kveld med et alvorlig tema

Åresalg, risgrøt og mandel – og marsipangris

Hyggelig drøs med julekaker og kaffe

Velkommen til alle, ta gjerne med venner!

Styret i Historielaget

| Legg igjen en kommentar

Referat fra høstmøtet 20.september 2016

Godt over 40 personer møtte opp på forsamlingshuset denne tirsdagskvelden. Leder Lindboe ønsket velkommen og overlot scenen til tre elever fra kulturskolen som  spilte piano og tverrfløyte. Deretter var det klart for kveldens foredrag av Tanja Rosså Ødegaård hvor vi fikk en interessant og informativ gjennomgang av hvordan kriminalomsorgen fungerer.

Lindboe hadde hørt foredraget til Ødegård tidligere og inviterte henne til historielaget. Hun er pr. dags dato en av tre kvinnelige fengselsledere i Norge. Jobben har hun hatt siden 2008. Foto: Jarle Goa

Lindboe hadde hørt foredraget til Ødegård tidligere og inviterte henne til historielaget. Hun er pr. dags dato en av tre kvinnelige fengselsledere i Norge. Jobben har hun hatt siden 2008. Foto: Jarle Goa

Ødegårds mandat er å føre den straffedømte tilbake til samfunnet i en bedre stand enn hva han/hun var da en møtte kriminalomsorgen. Samtidig skal en trygge samfunnet og ta hensyn til den allmenne rettsoppfatning. Visjonen er å være fremtidsrettet, utadrettet og kunnskapsbasert.

Kriminalomsorgen dømmer ikke, det er domstolenes oppgave. I fengselet leter en etter ressurser i enkeltmenneske. Disse menneskene har ulik bakgrunn og nasjonalitet. Flere av dem har en ustrukturert fortid, veldig mange har ikke hatt jobb. På Finnestad har man de hardbarkede kriminelle, som drapsmenn, menneskehandlere og narkotikasmuglere. De innsatte er fordelt over 5 avdelinger: restriktiv avdeling, utlendinger, rusmisbrukere, kvinneavdeling og Auklend Overgangsbolig (lavere sikkerhet). Alder varierer, fra tenåringer til 70-åringer. Kvinner er en økende gruppe, i fengselet sitter kvinner som begår kriminalitet fra Bergen til Sandefjord. Ødegård har tatt til orde for et nytt kvinnefengsel. Det er også verdt å merke seg at 45 % av dem som møter de innsatte er kvinner. Kulturen sier at det er greit å være kvinne i fengselet. Ødegård har aldri møtt innsatte, inkludert utlendinger, som ikke har respektert henne.

En fengselscelle er 6,9 kvadratmeter med tilgang til bl.a. tv og lesestoff, men en har også et uteområde med drivhus og karpedam, for å nevne noe. Murene rundt er malt og tagget med forskjellige farger og motiver. Familie kan komme på besøk, det er vanlig at også barn er med. Men: barn kan ikke sitte i fengsel med mor og far eller en av dem. Eks.: Ved fødsel er fengselsbetjenter med, så er det tilbake til fengsel etterpå. Det diskuteres om det er rett og skille mor og barn. De innsatte har også muligheten til å treffe andre aktører. Røde Kors er største frivillige bidragsyter, andre er kirken og Frelsesarmeen.

For mer informasjon om kriminalomsorgen : http://www.kriminalomsorgen.no/stavanger-fengsel.5023354-242495.html

Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål, og det kom flere innspill. Så var det servering av kaffe og kringle. Lindboe informerte om planer historielaget har fremover. Mer informasjon kommer, men det er i alle fall klart at julemøtet blir 6.desember. Da kommer Hjalmar Sunde med foredraget » Fra kald krig til i dag – Refleksjoner fra en tidligere kriger, fylkesmann og pensjonist».

 

| Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte: «Livet bak murene»

 

Tirsdag 20. september kl. 19.00 i Forsamlingshuset i sentrum.

Foredrag: «LIVET BAK MURENE»

Tanja Rosså Ødegård, sjef i Stavanger fengsel, Finnestad:

Hyggelig drøs med kringle og kaffe.

Velkommen til alle, ta gjerne med venner!

Styret i Historielaget

 

| Legg igjen en kommentar