Julemøte 6.desember

Randaberg historielag inviterer til: 

Julemøte tirsdag 6. desember d.å.  kl. 1900 i Grødem kirkes møtelokale

Hjalmar Sunde – fylkesmann, industrileder og pensjonist:

«Refleksjoner fra kald krig til i dag»

Velkommen til en hyggelig kveld med et alvorlig tema

Åresalg, risgrøt og mandel – og marsipangris

Hyggelig drøs med julekaker og kaffe

Velkommen til alle, ta gjerne med venner!

Styret i Historielaget

Advertisements
| Legg igjen en kommentar

Referat fra høstmøtet 20.september 2016

Godt over 40 personer møtte opp på forsamlingshuset denne tirsdagskvelden. Leder Lindboe ønsket velkommen og overlot scenen til tre elever fra kulturskolen som  spilte piano og tverrfløyte. Deretter var det klart for kveldens foredrag av Tanja Rosså Ødegaård hvor vi fikk en interessant og informativ gjennomgang av hvordan kriminalomsorgen fungerer.

Lindboe hadde hørt foredraget til Ødegård tidligere og inviterte henne til historielaget. Hun er pr. dags dato en av tre kvinnelige fengselsledere i Norge. Jobben har hun hatt siden 2008. Foto: Jarle Goa

Lindboe hadde hørt foredraget til Ødegård tidligere og inviterte henne til historielaget. Hun er pr. dags dato en av tre kvinnelige fengselsledere i Norge. Jobben har hun hatt siden 2008. Foto: Jarle Goa

Ødegårds mandat er å føre den straffedømte tilbake til samfunnet i en bedre stand enn hva han/hun var da en møtte kriminalomsorgen. Samtidig skal en trygge samfunnet og ta hensyn til den allmenne rettsoppfatning. Visjonen er å være fremtidsrettet, utadrettet og kunnskapsbasert.

Kriminalomsorgen dømmer ikke, det er domstolenes oppgave. I fengselet leter en etter ressurser i enkeltmenneske. Disse menneskene har ulik bakgrunn og nasjonalitet. Flere av dem har en ustrukturert fortid, veldig mange har ikke hatt jobb. På Finnestad har man de hardbarkede kriminelle, som drapsmenn, menneskehandlere og narkotikasmuglere. De innsatte er fordelt over 5 avdelinger: restriktiv avdeling, utlendinger, rusmisbrukere, kvinneavdeling og Auklend Overgangsbolig (lavere sikkerhet). Alder varierer, fra tenåringer til 70-åringer. Kvinner er en økende gruppe, i fengselet sitter kvinner som begår kriminalitet fra Bergen til Sandefjord. Ødegård har tatt til orde for et nytt kvinnefengsel. Det er også verdt å merke seg at 45 % av dem som møter de innsatte er kvinner. Kulturen sier at det er greit å være kvinne i fengselet. Ødegård har aldri møtt innsatte, inkludert utlendinger, som ikke har respektert henne.

En fengselscelle er 6,9 kvadratmeter med tilgang til bl.a. tv og lesestoff, men en har også et uteområde med drivhus og karpedam, for å nevne noe. Murene rundt er malt og tagget med forskjellige farger og motiver. Familie kan komme på besøk, det er vanlig at også barn er med. Men: barn kan ikke sitte i fengsel med mor og far eller en av dem. Eks.: Ved fødsel er fengselsbetjenter med, så er det tilbake til fengsel etterpå. Det diskuteres om det er rett og skille mor og barn. De innsatte har også muligheten til å treffe andre aktører. Røde Kors er største frivillige bidragsyter, andre er kirken og Frelsesarmeen.

For mer informasjon om kriminalomsorgen : http://www.kriminalomsorgen.no/stavanger-fengsel.5023354-242495.html

Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål, og det kom flere innspill. Så var det servering av kaffe og kringle. Lindboe informerte om planer historielaget har fremover. Mer informasjon kommer, men det er i alle fall klart at julemøtet blir 6.desember. Da kommer Hjalmar Sunde med foredraget » Fra kald krig til i dag – Refleksjoner fra en tidligere kriger, fylkesmann og pensjonist».

 

| Legg igjen en kommentar

Medlemsmøte: «Livet bak murene»

 

Tirsdag 20. september kl. 19.00 i Forsamlingshuset i sentrum.

Foredrag: «LIVET BAK MURENE»

Tanja Rosså Ødegård, sjef i Stavanger fengsel, Finnestad:

Hyggelig drøs med kringle og kaffe.

Velkommen til alle, ta gjerne med venner!

Styret i Historielaget

 

| Legg igjen en kommentar

Søndagstur – Vandring i bedehusland

Søndagstur 28. august – Vandring i bedehusland

  • Vi er med på en humørfylt basar på Bethel, Ryfylkes eldste bedehus som fortsatt er i bruk.
  • Rundtur på Finnøy med lærdom og humør med Tor Øyvind Skeiseid og Arne Nordbø som guider.
  • En kjapp stopp på pinsevennenes bedehus Sion, en menighet med knapt 15 mennesker.
  • I Hesby kirke får vi utdrag fra «Spelet om Ogmund Finnson» – han styrte Norge fra Hesby rundt 1300. 
  • Middag på Utsyn Ungdomssenter med menyen: bedehusgryte – gryterett med oksekjøtt, karamellfromasj med rørt jordbærsaus, kaffe. Pris pr. person kr. 650.- (alt inkludert). Betales v/ avreise. Bindende påmelding innen 18. august til Gunvor Børve Randeberg, tlf. 975 48 432/ 51417775 eller Kaare Lindboe, tlf. 992 47 945 eller e-post: ilindboe@online.no    
  • BUSS fra MEGA søndag kl. 1100 – retur rundt 1730.    
  • Påmeldingen stopper når bussen er fulltegnet – VEL MØTT PÅ TUR
| Legg igjen en kommentar

Tur på Randabergfjellet

Gruppen med turdeltakere.

Gruppen med turdeltakere.

Drøyt 50 fulgte med Leiv Inge Selvig rundt på Randabergfjellet. Flere stopp ble gjort underveis, og Selvig fortalte bl.a. om kompaniet som var der ved starten av 1.Verdenskrig (En gammel bauta på toppen har inskripsjonen «1914 Nøitr. vagt av 18.kompani Vesterlen»), radarstasjonen og tyskerbrakkene. Etter krigen var det sammenhengende militær aktivitet der fra 1949 til 1996. I 1990 etablerte Statens Kartverk en geodetisk stasjon der. Nå blir det muligens asylmottak der om ikke lenge.  Det må sies at det er blitt vanskeligere å se restene fra aktiviteten som en gang var der. Trær og busker er i ferd med å stenge mark, stier og utsikt.

Mitraljøsebunkers.

Mitraljøsebunkers.

Utsikt mot Randaberg sentrum.

Utsikt mot Randaberg sentrum.

| Legg igjen en kommentar

Kveldstur til Randabergfjellet 24.mai

Kveldstur til Randabergfjellet

Image | Postet den by | Legg igjen en kommentar

Referat fra medlemsmøte 26.april 2016

 

Fra venstre: Kaare Lindboe, Alf Magne Johnsen, Birger Lindanger, Hans Edvard Bø og Olav Selvåg.

Fra venstre: Kaare Lindboe, Alf Magne Johnsen, Birger Lindanger, Hans Edvard Bø og Olav Selvåg.

Denne vårlige kvelden var bortimot 100 person samlet i sidesalen til Grødem kirke. Lindboe ønsket velkommen i det fullsatte rommet før de to elevene fra kulturskolen spilte hvert sitt stykke på henholdsvis gitar og piano. Deretter var det klart for dagens tema, «…og så kom Viste Hageby». Fire paneldeltakere var invitert: Arkitekt Alf Magne Johnsen, som tegnet og utformet Viste Hageby, Hans Edvard Bø, som var aktiv politiker dengang feltet var nytt, Olav Selvåg, som var teknisk sjef da utbyggingen startet i 1965, og Birger Lindanger som har skrevet Randabergs historie. Sistnevnte trakk opp de store historiske linjene om området, fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til 1965 da Randaberg og Stavanger-regionen vokste raskt både med hensyn til innbyggere, infrastruktur og næringsutvikling. I Viste Hageby var det mange tilflyttere, «byfolk», i aldersgruppen 25-45 åt som bosatte seg.

De andre paneldeltakerne hadde flere betraktninger. Johnsen fortalte bl.a. om sitt første møte med med Varhei og områdene rundt. Han var 15 år og hadde jobb ved et gartneri på Stokka da han sammen med en gårdsdreng, Josef fra Tasta, syklet ut til Viste Hotell og Hammaren for å fiske. Josef spurte om han kunne tenke seg å bo her. Johnsen likte naturen og terrenget, det var noe sørlandsaktig over det. Et kritisk innlegg om dagens bussforbindelse gjennom Viste Hageby hadde hans også med.  Selvåg fortalte om opparbeidelsen av feltet og om hvordan tomtesøkningen foregikk. Hans Edvard Bø kom for alvor inn i politikken i 1976. Dengang ble flere veier ved Viste Hageby, rundt Leikvoll, Goa og Håland, bygget og utvidet.  Dessuten flyttet det mange oljearbeidere til kommunen. Skattebetalere i bl.a. Viste Hageby bidro til at kommunen raskt fikk på plass Goa skole og nytt kommunehus.

Noen innspill fra salen kom også. Tidligere politiker og ordfører Kristian Nybø formidlet noen av sine minner og betraktninger om utbyggingen og de politiske forholdene på 60-tallet. Ei dame kunne fortelle om politikere fra Oslo som kom på befaring for å se det flotte, nye byggefeltet. Husene var godt tilpasset terrenget og ble presentert i arkitektmagasiner. Hun kom også med kritikk, byggedispensasjoner som gis idag ivaretar ikke arkitekturen fra 60-tallet.

Etter at dagens hovedtema var avsluttet kom Lindboe med litt mer informasjon om planene for Randaberg Historielag i 2016. 24.mai vil det bli arrangert en kveldstur til Randabergfjellet. Det blir oppmøte ved forsamlingshuset, bilene kjører derfra. Leiv Inge Selvik er guide. 28.august blir det søndagstur med buss. Mål er ikke bestemt. 20.september er det medlemsmøte. Tanja Rosså Ødegaard skal fortelle om hvordan Finnestad fengsel drives. 6. desember blir det siste medlemsmøte for i år. Hjalmar Sunde skal fortelle om den farlige kysten vår under 2.Verdenskrig. Det må også nevnes at det blir en krigshistorisk vandring på Tungenes i regi av Jærmuseet 29.mai. Birger Lindanger leder an. Mer informasjon om alle møter og arrangementer kommer senere.

Møtet ble avsluttet klokken ni etter at alle (forhåpentligvis) hadde fått kaffe og kringle.

 

 

| Legg igjen en kommentar