«Til Tyskland for freden» – Invitasjon til medlemsmøte

Grødem kirke 26.september 2017 kl.19.00.

Jacob Wiig Hansen forteller om sine opplevelser fra Tysklandsbrigaden. Han er en av deltagerne som fortsatt lever og som kan gi øyenvitneskildringer. Hansen har en mangfoldig bakgrunn, bl.a. som gruveingeniør på Svalbard og arbeid for FN i Egypt. Vi kan se frem til en engasjerende foredragsholder.

Servering av kaffe og kringle.

Vel møtt!

Reklamer
| Legg igjen en kommentar

Historielaget på fin søndagstur

Høstturen gikk bl.a. med båt fra Lysebotn. Foto: Reidun Sirevåg

Randaberg historielag inviterte til sin årlige høsttur søndag, og denne gang gikk turen med buss til Sirdal og Lysebotn. 34 glade medlemmer og venner av Historielaget tok i mot innbydelsen – og de fikk en flott søndag på «årets første sommerdag».

Mektig og flott natur tok imot oss, og det gjorde også Sirdal Fjellmuseum som bidro med både eget museum og film om Sirdalsheiene. «Ørneredet» bød på herlig middag, og ikke minst en fantastisk utsikt – samtidig som det nok var opptil flere av oss som var noe usikre på nedstigningen fra fjellplatået til Lysebotn. 27 hårnålssvinger – det var usedvanlig rolig i bussen på nedturen…..!

Ned kom vi – sågar i god behold – og der ventet hurtigbåt som kjørte ekstratur med oss!

Den kjørte innom en rekke severdigheter i Lysefjorden – Prekestolen, selvsagt, og Kjerag, sett fra sjøsiden. Dessuten Fantahålå hvor omreisende gjemte seg for lensmannen. Vi fikk stopp med orientering om fjellgårdene som klorte seg fast i fjellsidene. Det er nesten utrolig at det var mulig for folk å bo og livberge seg på disse karrige stedene. Ja, for flere av oss var båtturen hjemover kanskje turens høydepunkt.

Da vi så kom hjem kom buss fra Finnøy Buss og fikk oss vel hjem til Randaberg igjen, og vi takker ikke minst sjåføren vår på turen, Wilhelm Horpestad, for rolig og fin kjøring.

Og da vi kom hjem var alle enige om at det hadde vært en fin tur.

Kaare Lindboe

Artikkelen ble også publisert i Bygdebladet 31.august.

 

 

| Legg igjen en kommentar

Søndagstur til Sirdal og Lysefjorden

Årets tur vil bli arrangert 27.august. Maks antall deltagere er 50, det er første mann til møllen. (Venteliste settes opp hvis tallet overstiges). Pris for turen er 990,- pr. person. Frist for påmelding er 1.juli.  Påmelding til:

Kaare Lindboe – Tlf.992 47 945 ilindboe@online.no eller

Jarle Goa Tlf. 480 08 507 jarle.goa@gmail.com

Oppmøte parkeringsplassen ved Coop Mega kl.08.00. For mer info om turen se vedlagte fil: Søndagstur 2017

Mvh. Styret i Randaberg Historielag

 

 

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til vårvandring

Bilde | Postet den by | Legg igjen en kommentar

Invitasjon – Møte 25.april

UTBYGGINGEN AV GRØDEM

Grødem kirke tirsdag 25. april klokka 19.00.

Innleder:   Birger Lindanger

I panelet: Hans Edvard Bø, politiker den gang

Øystein Jonassen m/bilder fra den gang  

Vi byr på kringle og kaffe/te.

VEL MØTT!

PS! Husk båtturen langs Randaberg-landet onsdag 10. mai. Avreise klokka 1730 med «Gamle Rogaland» fra Stavanger. Retur Stavanger klokka 2030. Pris kr 200. Info om påmelding kommer.    

 

| Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøtet 2017

Innkalling til Årsmøte i Randaberg Historielag

TIRSDAG 21. FEBRUAR 2017 kl. 19.00

SAKSLISTE

  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Styrets årsmelding for 2016
  • Regnskap for 2016
  • Forslag til planer for 2017
  • Fastsette kontingent for 2017
  • Innkomne saker
  • Valg (kandidatene er forespurt)
  • Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 7 dager før årsmøte.

Etter det formelle årsmøte kåserer pensjonert plattformsjef Nils Gunnar Gundersen over emnet ”Opplevelser fra havet”. 

Ellers blir det kaffe og kringle

Alle velkomne, ta gjerne med venner

STYRET

| 3 kommentarer

Referat fra julemøte 6.desember 2016

Hjalmar Sunde i samtale  med Njål Jensen

Hjalmar Sunde i samtale med Njål Jensen

I Lindboes gyldige fravær ønsket Njål Jensen velkommen til julemøte. Kveldens foredragsholder var Hjalmar Sunde, som har en svært lang og innholdsrik karriere bak seg. Selv definerer han seg som «kald kriger», dvs. at han har innehatt alle posisjoner en skulle ha hvis det ble krig. Den kalde krigen fikk Sunde bl.a. oppleve i Nord-Norge. Kommunikasjon over grensen til Sovjet var å hilse hverandre på hverandre hvis flagget gikk opp, ikke mer. For øvrig var russerne aktive langs kysten. Sundes virkelighet i mange år var store allierte øvelser, og det var en stor opplevelse å være sjef for disse øvelsene. Den militære karrieren ble avsluttet som medlem av Nato`s militærkomité. Gjennom denne stillingen ble han også vitne til Sovjetsamveldets sammenbrudd. Da fikk man et bedre inntrykk av menneskene en knapt hadde hatt kontakt med tidligere. Mot slutten av tiden i militærkomiteen fikk han også med seg hvordan det tidligere Jugoslavia gikk i oppløsning. Den bestialske krigen på 90-tallet gjorde inntrykk.

Stillingen som fylkesmann i Aust-Agder hadde han i 13 år. Her var det nye områder å sette seg inn i: landbruk, miljø, helsetilsyn, sosial-og familierelasjoner, beredskap og kommunale forhold. Et par saker med Lillesand var utfordrende, men sett i ettertid har det også gått bra. Det var fælt å pensjonere seg som 70-åring, men reder Johan Jørgen Ugland tok kontakt og fikk bistand en tid.

Pensjonisten Sunde er svært aktiv og følger med på utviklingen av militæret og veipolitikken, for å nevne noe. Dessuten er han aktiv i Stavanger Senior Høyre, Pensjonistuniversitetet i Stavanger og Seniortanken.  Han skriver avisartikler, foredragsholder og er forfatter. Han og flere andre har involvert seg i bøker om 2.verdenskrig.

Historielagsmøtet ble avsluttet med grøt, kaffe og kransekakebiter. Underveis var det åresalg med bøker, blomster og kransekaker som premie.

 

 

| Legg igjen en kommentar