Medlemsmøte: «Livet bak murene»

 

Tirsdag 20. september kl. 19.00 i Forsamlingshuset i sentrum.

Foredrag: «LIVET BAK MURENE»

Tanja Rosså Ødegård, sjef i Stavanger fengsel, Finnestad:

Hyggelig drøs med kringle og kaffe.

Velkommen til alle, ta gjerne med venner!

Styret i Historielaget

 

| Legg igjen en kommentar

Søndagstur – Vandring i bedehusland

Søndagstur 28. august – Vandring i bedehusland

  • Vi er med på en humørfylt basar på Bethel, Ryfylkes eldste bedehus som fortsatt er i bruk.
  • Rundtur på Finnøy med lærdom og humør med Tor Øyvind Skeiseid og Arne Nordbø som guider.
  • En kjapp stopp på pinsevennenes bedehus Sion, en menighet med knapt 15 mennesker.
  • I Hesby kirke får vi utdrag fra «Spelet om Ogmund Finnson» – han styrte Norge fra Hesby rundt 1300. 
  • Middag på Utsyn Ungdomssenter med menyen: bedehusgryte – gryterett med oksekjøtt, karamellfromasj med rørt jordbærsaus, kaffe. Pris pr. person kr. 650.- (alt inkludert). Betales v/ avreise. Bindende påmelding innen 18. august til Gunvor Børve Randeberg, tlf. 975 48 432/ 51417775 eller Kaare Lindboe, tlf. 992 47 945 eller e-post: ilindboe@online.no    
  • BUSS fra MEGA søndag kl. 1100 – retur rundt 1730.    
  • Påmeldingen stopper når bussen er fulltegnet – VEL MØTT PÅ TUR
| Legg igjen en kommentar

Tur på Randabergfjellet

Gruppen med turdeltakere.

Gruppen med turdeltakere.

Drøyt 50 fulgte med Leiv Inge Selvig rundt på Randabergfjellet. Flere stopp ble gjort underveis, og Selvig fortalte bl.a. om kompaniet som var der ved starten av 1.Verdenskrig (En gammel bauta på toppen har inskripsjonen «1914 Nøitr. vagt av 18.kompani Vesterlen»), radarstasjonen og tyskerbrakkene. Etter krigen var det sammenhengende militær aktivitet der fra 1949 til 1996. I 1990 etablerte Statens Kartverk en geodetisk stasjon der. Nå blir det muligens asylmottak der om ikke lenge.  Det må sies at det er blitt vanskeligere å se restene fra aktiviteten som en gang var der. Trær og busker er i ferd med å stenge mark, stier og utsikt.

Mitraljøsebunkers.

Mitraljøsebunkers.

Utsikt mot Randaberg sentrum.

Utsikt mot Randaberg sentrum.

| Legg igjen en kommentar

Kveldstur til Randabergfjellet 24.mai

Kveldstur til Randabergfjellet

Image | Postet den by | Legg igjen en kommentar

Referat fra medlemsmøte 26.april 2016

 

Fra venstre: Kaare Lindboe, Alf Magne Johnsen, Birger Lindanger, Hans Edvard Bø og Olav Selvåg.

Fra venstre: Kaare Lindboe, Alf Magne Johnsen, Birger Lindanger, Hans Edvard Bø og Olav Selvåg.

Denne vårlige kvelden var bortimot 100 person samlet i sidesalen til Grødem kirke. Lindboe ønsket velkommen i det fullsatte rommet før de to elevene fra kulturskolen spilte hvert sitt stykke på henholdsvis gitar og piano. Deretter var det klart for dagens tema, «…og så kom Viste Hageby». Fire paneldeltakere var invitert: Arkitekt Alf Magne Johnsen, som tegnet og utformet Viste Hageby, Hans Edvard Bø, som var aktiv politiker dengang feltet var nytt, Olav Selvåg, som var teknisk sjef da utbyggingen startet i 1965, og Birger Lindanger som har skrevet Randabergs historie. Sistnevnte trakk opp de store historiske linjene om området, fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til 1965 da Randaberg og Stavanger-regionen vokste raskt både med hensyn til innbyggere, infrastruktur og næringsutvikling. I Viste Hageby var det mange tilflyttere, «byfolk», i aldersgruppen 25-45 åt som bosatte seg.

De andre paneldeltakerne hadde flere betraktninger. Johnsen fortalte bl.a. om sitt første møte med med Varhei og områdene rundt. Han var 15 år og hadde jobb ved et gartneri på Stokka da han sammen med en gårdsdreng, Josef fra Tasta, syklet ut til Viste Hotell og Hammaren for å fiske. Josef spurte om han kunne tenke seg å bo her. Johnsen likte naturen og terrenget, det var noe sørlandsaktig over det. Et kritisk innlegg om dagens bussforbindelse gjennom Viste Hageby hadde hans også med.  Selvåg fortalte om opparbeidelsen av feltet og om hvordan tomtesøkningen foregikk. Hans Edvard Bø kom for alvor inn i politikken i 1976. Dengang ble flere veier ved Viste Hageby, rundt Leikvoll, Goa og Håland, bygget og utvidet.  Dessuten flyttet det mange oljearbeidere til kommunen. Skattebetalere i bl.a. Viste Hageby bidro til at kommunen raskt fikk på plass Goa skole og nytt kommunehus.

Noen innspill fra salen kom også. Tidligere politiker og ordfører Kristian Nybø formidlet noen av sine minner og betraktninger om utbyggingen og de politiske forholdene på 60-tallet. Ei dame kunne fortelle om politikere fra Oslo som kom på befaring for å se det flotte, nye byggefeltet. Husene var godt tilpasset terrenget og ble presentert i arkitektmagasiner. Hun kom også med kritikk, byggedispensasjoner som gis idag ivaretar ikke arkitekturen fra 60-tallet.

Etter at dagens hovedtema var avsluttet kom Lindboe med litt mer informasjon om planene for Randaberg Historielag i 2016. 24.mai vil det bli arrangert en kveldstur til Randabergfjellet. Det blir oppmøte ved forsamlingshuset, bilene kjører derfra. Leiv Inge Selvik er guide. 28.august blir det søndagstur med buss. Mål er ikke bestemt. 20.september er det medlemsmøte. Tanja Rosså Ødegaard skal fortelle om hvordan Finnestad fengsel drives. 6. desember blir det siste medlemsmøte for i år. Hjalmar Sunde skal fortelle om den farlige kysten vår under 2.Verdenskrig. Det må også nevnes at det blir en krigshistorisk vandring på Tungenes i regi av Jærmuseet 29.mai. Birger Lindanger leder an. Mer informasjon om alle møter og arrangementer kommer senere.

Møtet ble avsluttet klokken ni etter at alle (forhåpentligvis) hadde fått kaffe og kringle.

 

 

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til medlemsmøte 26.april

Tirsdag 26. april i Grødem kirke kl. 1900

«…..og så kom Viste hageby»

Historiker: Birger Lindanger

I panelet:

Alf Magne Johnsen, arkitekt              

Hans Edv. Bø, politiker den gang

Olav Selvåg, teknisk sjef den gang

Hva skjedde:

Forhistorien til hagebyen – hvilken boligpolitikk hadde Randaberg tidligere?

Hvilke konsekvenser fikk hagebyen for kommunen vår?

Hyggelig drøs – med kringle og kaffe.

 Alle velkomne – ta gjerne med venner!

| Legg igjen en kommentar

Referat fra årsmøtet 2016

I Lindboes fravær ledet nestleder Njål Jensen møtet. To elever fra kulturskolen åpnet årsmøtet og spilte hvert sitt stykke, henholdsvis piano og tverrfløyte.

Årsmeldingen ble lest opp av Per Arne Nyvoll. Historielaget har 145 medlemmer, har hatt fem styremøter og behandlet 42 saker. Et jubileumshefte for historielaget ble utgitt og det har blitt arrangert flere møter og turer med variert innhold. Et innsamlingsprosjekt med ord og uttrykk fra Randaberg pågår fremdeles. Prosjektet ledes av Ludvig Selvig og bidrag mottas. Gunvor Børve Randeberg gikk gjennom regnskapet. Det viser et underskudd i forhold til inntektene, men beholdningen i banken er fremdeles bra. Heving av kontingent for neste år ble godtatt av de ca. 50 fremmøtte. Fra 2017 vil det bli kr. 150 pr. pers., ektepar betaler 200 kr.

Det er flere planer for 2016. For møtet 26. april blir temaet Viste Hageby, 20.september er tittelen «Livet bak murene på Finnestad». Til julemøtet 6.desember er temaet farlig kyst, relatert til 2.verdenskrig.  Det blir også en vandretur på forsommeren som sannsynligvis blir lagt til Vistehola og kirkeruinen. Søndagsturen/utflukten er pr.dags dato ikke planlagt. Mer informasjon om møter og turer kommer senere.

Dag Raustein fra valgkomiteen presenterte det nye styret. Jostein Nybø døde i fjor, Øystein Jonassen tar ikke gjenvalg og Kari Lerang fortsetter ikke som varamedlem.  Styret ser nå slik ut: Leder er Kaare Lindboe, kasserer er Gunvor Børve Randeberg, sekretær er Per Arne Nyvoll og Njål Jensen tar gjenvalg. Nye styremedlemmer er Bjørn Audun Goa og Jarle Goa. Ludvig Selvig fortsetter som varamedlem mens Berit Brunvand er nytt varamedlem. Aastein Viste og Rolf Aarre er revisorer. I valgkomiteen sitter Dag Raustein og Reidun Sirevåg, ny er Øystein Jonassen.

Etter kaffe og kringle holdt Erik Bergsagel et timelangt interessant foredrag om Cornelius Cruys, presentert gjennom anekdoter og bilder. Bergsagel selv ble nysjerrig på denne Cruys da han var tilstede ved avdukingen av stauten som står ved Bispebryggen i Stavanger. Cruys var egentlig født i Stavanger, men fikk en fantastisk sjøfartskarriere og hadde stor betydning for handelsflåten og marinen til henholdsvis Nederland og Russland. Spesielt utmerket seg han seg som admiral under Peter den store.

20160223_210904

Erik Bergsagel

| Legg igjen en kommentar