Referat fra julemøtet 3.desember 2019

Etter at 54 frammøtte hadde fått pratet litt, ble alle ønsket velkommen av Kaare Lindboe.
Deretter ble det servert velsmakende risengrøt og saft, og alle fikk så mye de ønsket.
Etter julegrøten ble kveldens foredragsholder, Tor Erik Hansen, introdusert. Han fortalte om Erling Skjalgsson, hans liv og levnet ut fra det som er kjent fra historien og senere forskning. Så ble det servert kaffe og kaker før kveldens årlige åresalg og utlodning. Der var svært mange gevinster som ble jevnt fordelt blant de frammøtte. Kvelden ble avsluttet med felles sang, «Deilig er Jorden», før styreleder minnet om årsmøtet i februar, takket for møtet og ønsket vel hjem og God Jul.

Arvid Goa, sekretær

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til julemøtet

Sted: Grødem kirke, møterommet
Tidspunkt: Tirsdag 3. desember kl. 19.00
Tor Erik Hansen fra Sola historielag kåserer om Erling Skjalgsson.

Det vil bli servert grøt, kaffe og kaker på tradisjonelt vis.
Åresalg til utlodning med flotte gevinster.

Husk å bidra med 50,00 kroner ved inngang

Alle er velkomne

| Legg igjen en kommentar

Jubileumsbok i salg

Jubileumsboken – eller Årboka 2019 –  selges for kr. 200 – på Servicetorget i kommunehuset. Boken vil også være tilgjengelig på møtene.

Av innholdet:

«Ord og uttrykk fra Randaberg».

Intervju med tidligere søndagsskolelærer Leif Økland med flere foto fra søndagsskolen den gang.

Intervju med torghandler Bertel Viste – i tekst og bilder.

En historie fra da det var tollstasjon på Tungenes.

En sak om kollektivtrafikkens utvikling  i kommunen, og en del kjappe meldinger og avisklipp fra en annen tid.

Perioden mellom vårt 25 års jubileum for fem år siden og dagens 30-år jubileum har også fått et kapittel i tekst og bilder.

Lagets leder Kaare Lindboe med jubileumsboken.

| Legg igjen en kommentar

Referat fra medlemsmøtet 29. oktober 2019

73, rekordframmøte til høstens første mørke kveld med is på bilene. Styreleder ønsket velkommen og overlot salen til kveldens kulturinnslag, pianospill av 2 unge fra kulturskolen, Ester Agnete Ludvigsen og Eilif Olai Ludvigsen. Deretter ble dagens foredragsholder ble presentert. Arnt Even Bøe, pensjonert journalist med fortid i Rogalands Avis og deretter 36 år i Stavanger Aftenblad, derav 20 år som «oljejournalist».
Han har skrevet boken «Time is Money» som tar for seg Norges tidlige oljealder. Her fikk vi innblikk i hvordan myndighetene måtte lære under veis hvordan de skulle forholde seg til en nye, ukjente, industrien. Foredraget var svært interessant og ble holdt i et lettfattelig språk for et lydhørt publikum. Svært mange har vært direkte og indirekte engasjert i oljevirksomheten.

Etter den sedvanlige pausen for prat, kaffedrikking og kringle, ble det på holdt utlodning av kveldens gevinster. Avslutningsvis orientering av styreleder om høstens siste medlemsmøte og hvilket tema som vil bli presentert her, før han takket for frammøtet og ønsket velkommen ved neste korsvei, som blir julemøtet 03.12.19 – Thor Hansen fra Sola historielag kåserer om Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson fra Sola.

Arvid Goa
Sekretær

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til medlemsmøte 29.oktober

Randaberg historielag inviterer til nytt hyggelig medlemsmøte i Grødem kirke,  møterommet, tirsdag 29. oktober kl. 19:00

«Da oljå kom til Lykkeland»

Arnt Even Bøe er pensjonert olje-reporter i Stavanger
Aftenblad, og har også skrevet bok om dette temaet.
Det er ikke helt sikkert at du og vi andre vet alt om det som skjedde da oljå inntok byen……

Bevertning, underholdning fra kulturskolen og salg av historielagets jubileumsbok

God drøs – Husk å bidra med kr. 50.

Vi håper du har lyst til å være med oss!

Velkommen!

| Legg igjen en kommentar

Referat fra medlemsmøte 10.september 2019

38 frammøtte i flott høstvær.
Styreleder ønsket velkommen og overlot salen til kveldens kulturinnslag, sang og pianospill av 2 unge jenter, Hanna Lundal (piano) og Helle Johanson Lindboe (sang).
Deretter ble dagens foredragsholder ble presentert. Thor Geir Harestad fortalte om Sven Oftedal. Dette var basert på Harestads biografi om Oftedal «Legen. Kameraten. Mennesket». En interessant historie fra en engasjert forfatter, om en person fra Stavanger som har vært lite kjent blant folk flest, men som har vært en viktig bidragsyter til utviklingen av «Velferds Norge» etter 2. Verdenskrig. Etter den sedvanlige pausen for prat, kaffedrikking og kringle, fortalte Jarle Goa kort om lagets Årbok/Jubileumsbok som skal gis ut i forbindelse med 30 års jubileet.Boken vil bli presentert på Håland bedehus 24.09.19. Utlodning av kveldens gevinster.
Avslutningsvis orientering av styreleder om høstens medlemsmøter og hvilke tema som vil bli presentert her, før han takket for frammøtet og ønsket velkommen ved neste korsvei, som blir 29.10.19 – Arnt Even Bøe. Journalist i Aftenbladet «Då oljå kom»

Arvid Goa
Sekretær

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til medlemsmøte 10.september

Randaberg Historielag inviterer til høstens første medlemsmøte i Grødem kirke, møterommet, tirsdag 10. september d.å. kl. 1900

Thor Geir Harestad:

Sven Oftedal – legen –
kameraten – mennesket

Historien om Sven Oftedal kan sammenfattes i ordene solidaritet
og velferd. Engasjert i motstandsarbeidet under krigen, satt i
Sachsenhausen i årene 1943 – 1945, hvor han gjorde en fremragende
innsats som fangelege. Etter krigen var han blant de få utvalgte som
fikk plass i Einar Gerhardsens første regjering, som sosialminister.

BEVERTNING

God drøs – husk å bidra med kr. 50.-

Vi håper du har lyst til å være med oss!

VELKOMMEN!

Randaberg historielag

| Legg igjen en kommentar