Rusletur til Lyngnes gård

Tirsdag 19. mai kl. 1800 til Lyngnes gård, Randaberg
Vi møtes på Lyngnes gård, Kvernevikveien 223. På veien mellom Gabbas og krysset Kvernevikveien/Kyrkjeveien treffer du en hesteinnhegning. Kommer du fra Randaberg er det en sidevei på høyre side like etter passering av hestene, og du kjører ned denne veien til den ikke går lenger. Der venter vi på deg…!

Dette er en rusletur – det betyr at vi skal rusle litt rundt i frukthagen med frukttrær i full blomst – 8000 epletrær, 2000 vinranker, 500 rabarbrapl. Denne gården produserer juice og energidrikk, dette skal vi få en orientering om og smake litt på varene. Jan Byberg er kveldens vert!

Redd for koronaen? Ja, det er vi også. Derfor tok vi kontakt med kommuneoverlegen, Ole Bernt Lenning, og forela ham våre planer. Han sa det slik:
Under forutsetning av at dere holder bestemmelsene om avstand mellom deltakerne, om vask etc., at alle er friske, så vil jeg absolutt anbefale dere å arrangere denne kveldsturen!
M.a.o. Er du syk, ikke helt i form – da blir du heller med til neste år……..!
Vi legger opp til en kveldstur på 1 1/2 – time. VEL MØTT!

Randaberg historielag v/Kaare Lindboe, leder

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til årsmøte for Randaberg Historielag

Tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.00
i møterommet i Grødem kirke

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av to desisorer til å undertegne protokollen
4. Styrets årsmelding for 2019
5. Regnskap for 2019
6. Styrets forslag om planer for 2020
7. Fastsette kontingent
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre etc.

Eventuelle forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet – sak 8 – må være
sendt styreleder, Kaare Lindboe – ilindboe@online.no – senest 20. februar.
Etter årsmøtet inviterer vi på kaffe og kringle og en god drøs, før vi avslutter
kvelden med vår egen

JOSTEIN KOLNES

Randaberg i ord og bilder

VELKOMMEN!

Og husk kr. 50.- som vanlig i inngangspenger!

| Legg igjen en kommentar

Referat fra julemøtet 3.desember 2019

Etter at 54 frammøtte hadde fått pratet litt, ble alle ønsket velkommen av Kaare Lindboe.
Deretter ble det servert velsmakende risengrøt og saft, og alle fikk så mye de ønsket.
Etter julegrøten ble kveldens foredragsholder, Tor Erik Hansen, introdusert. Han fortalte om Erling Skjalgsson, hans liv og levnet ut fra det som er kjent fra historien og senere forskning. Så ble det servert kaffe og kaker før kveldens årlige åresalg og utlodning. Der var svært mange gevinster som ble jevnt fordelt blant de frammøtte. Kvelden ble avsluttet med felles sang, «Deilig er Jorden», før styreleder minnet om årsmøtet i februar, takket for møtet og ønsket vel hjem og God Jul.

Arvid Goa, sekretær

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til julemøtet

Sted: Grødem kirke, møterommet
Tidspunkt: Tirsdag 3. desember kl. 19.00
Tor Erik Hansen fra Sola historielag kåserer om Erling Skjalgsson.

Det vil bli servert grøt, kaffe og kaker på tradisjonelt vis.
Åresalg til utlodning med flotte gevinster.

Husk å bidra med 50,00 kroner ved inngang

Alle er velkomne

| Legg igjen en kommentar

Jubileumsbok i salg

Jubileumsboken – eller Årboka 2019 –  selges for kr. 200 – på Servicetorget i kommunehuset. Boken vil også være tilgjengelig på møtene.

Av innholdet:

«Ord og uttrykk fra Randaberg».

Intervju med tidligere søndagsskolelærer Leif Økland med flere foto fra søndagsskolen den gang.

Intervju med torghandler Bertel Viste – i tekst og bilder.

En historie fra da det var tollstasjon på Tungenes.

En sak om kollektivtrafikkens utvikling  i kommunen, og en del kjappe meldinger og avisklipp fra en annen tid.

Perioden mellom vårt 25 års jubileum for fem år siden og dagens 30-år jubileum har også fått et kapittel i tekst og bilder.

Lagets leder Kaare Lindboe med jubileumsboken.

| Legg igjen en kommentar

Referat fra medlemsmøtet 29. oktober 2019

73, rekordframmøte til høstens første mørke kveld med is på bilene. Styreleder ønsket velkommen og overlot salen til kveldens kulturinnslag, pianospill av 2 unge fra kulturskolen, Ester Agnete Ludvigsen og Eilif Olai Ludvigsen. Deretter ble dagens foredragsholder ble presentert. Arnt Even Bøe, pensjonert journalist med fortid i Rogalands Avis og deretter 36 år i Stavanger Aftenblad, derav 20 år som «oljejournalist».
Han har skrevet boken «Time is Money» som tar for seg Norges tidlige oljealder. Her fikk vi innblikk i hvordan myndighetene måtte lære under veis hvordan de skulle forholde seg til en nye, ukjente, industrien. Foredraget var svært interessant og ble holdt i et lettfattelig språk for et lydhørt publikum. Svært mange har vært direkte og indirekte engasjert i oljevirksomheten.

Etter den sedvanlige pausen for prat, kaffedrikking og kringle, ble det på holdt utlodning av kveldens gevinster. Avslutningsvis orientering av styreleder om høstens siste medlemsmøte og hvilket tema som vil bli presentert her, før han takket for frammøtet og ønsket velkommen ved neste korsvei, som blir julemøtet 03.12.19 – Thor Hansen fra Sola historielag kåserer om Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson fra Sola.

Arvid Goa
Sekretær

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til medlemsmøte 29.oktober

Randaberg historielag inviterer til nytt hyggelig medlemsmøte i Grødem kirke,  møterommet, tirsdag 29. oktober kl. 19:00

«Da oljå kom til Lykkeland»

Arnt Even Bøe er pensjonert olje-reporter i Stavanger
Aftenblad, og har også skrevet bok om dette temaet.
Det er ikke helt sikkert at du og vi andre vet alt om det som skjedde da oljå inntok byen……

Bevertning, underholdning fra kulturskolen og salg av historielagets jubileumsbok

God drøs – Husk å bidra med kr. 50.

Vi håper du har lyst til å være med oss!

Velkommen!

| Legg igjen en kommentar